گه چون نسیم، با گل راز نهفته گفتن گه سر عشقبازی از بلبلان شنیدن ..بله! گاهی پری‌شنیدن +  
/ 0 نظر / 11 بازدید
ســحرگهـــان که مــــؤذن بـر آورد آوازبه روی دل شــودم هـــر در عنایت بازبر آورند مناجاتیــــان قــدس خـــروشزنند بر صف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
اسفند 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
4 پست
بهمن 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
2 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
3 پست