گه چون نسیم، با گل راز نهفته گفتن

گه سر عشقبازی از بلبلان شنیدن

..بله! گاهی پری‌شنیدن

+

 

/ 0 نظر / 12 بازدید