أمطار أوروبا
تعزف سوناتات بیتهوفن
.. وأمطار الوطن
تعزف جراحات سید درویش
وأنا بدون تردد
مع هذا الإسکندرانی
. الذی یضیء فی حنجرته قمر الحزن
..ومآذن سیدنا الحسین

بارانهای اروپا
سوناتهای بتهون را می نوازند
و بارانهای سرزمینم
زخمهای "سید درویش"* را
و من بی تردید
هوادار این مرد اسکندرانی هستم
که ماه اندوه
(و گلدسته های حسین (ع
!در حنجره اش می درخشند

.سید درویش: موسیقیدان مشهور عرب که اهل اسکندریه مصر بود و به سال ۱۹۲۳م درگذشت*

شعر از نزار قبانی

ترجمه از دکترمحمدرضاترکی

/ 1 نظر / 14 بازدید
اتلیه ششی

امتحانتون چطور بود؟