ســحرگهـــان که مــــؤذن بـر آورد آواز
به روی دل شــودم هـــر در عنایت باز
بر آورند مناجاتیــــان قــدس خـــروش
زنند بر صف روشـــندلان صلای نمــاز
بیـا به مجمع ایمانیـــان یک‌دل و دیــــن
که این گروه به یک قبله می‌کننـــد نماز
مقـــام امن الــــهی منادی توحــــید
عظـــیم‌تر حرم کبریا حریــــم نـــماز
ز خــــواب بخت بلندم به کوتهی گرود
بگــو مــؤذن خوش لهجه برکشـد آواز

در آواز اصفهان، با صدای دل‌انگیز قاسم رفعتی. آواز این‌جا و مصاحبه‌ای از او با همشهری درین‌جا 

از راست:‌ قاسم رفعتی، داریوش پیرنیاکان، محمدرضا درویشی و دیگران در مراسم خاکسپاری شادروان پرویز مشکاتیان

/ 0 نظر / 15 بازدید